odcisk

Odpowiedzialny za treść

Podróże w czasie w Wiedniu Betriebs GmbH
Habsburgergasse 10a
1010 Wiedeń
Telefon: +43-1-5321514
Faks: +43-1-5321514-20
E-mail: office@timetravel-vienna.at

Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Branża:
Prowadzenie obiektów rekreacyjnych i sprzedaż produktów towarzyszących

Dyrektor wykonawczy:
dr Paweł Rankine

Jurysdykcja:
Numer rejestracyjny firmy: FN 348595s
Sąd Rejestru Handlowego: Sąd Gospodarczy w Wiedniu
Numer UID: ATU 65891715

Izba: Wiedeńska Izba Handlowa

organ wg. EKG: Rada Miejska Wiednia

Odniesienie do przepisów handlowych, patrz www.ris.bka.gv.at

Informacje publikowane na tej stronie służą wyłącznie do uzyskania informacji o obszarach i usługach Time Travel in Vienna Betriebs GmbH. Nie ponosimy odpowiedzialności za poprawność, kompletność, aktualność lub jakość udostępnionych danych. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do zmiany informacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Wszelkie prawa zastrzeżone © Wiedeń, 2021

Zastrzeżenie

1. Treść oferty internetowej
Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość udostępnionych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem udostępnionych informacji lub wykorzystaniem błędnych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że można udowodnić, że autor działał umyślnie lub w sposób rażący. istnieje wina zaniedbania. Wszystkie oferty są niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji bez uprzedniego powiadomienia.

2. Referencje i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do stron internetowych osób trzecich („linki”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, odpowiedzialność będzie obowiązywać tylko wtedy, gdy autor był świadomy treści i było to technicznie możliwe i uzasadnione w tym celu, aby zapobiec wykorzystywaniu treści o charakterze bezprawnym. Autor oświadcza niniejszym wyraźnie, że w momencie umieszczania linku na powiązanych stronach nie było żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treść lub autorstwo powiązanych/powiązanych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich powiązanych / powiązanych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na naszej własnej stronie internetowej, a także wpisów osób trzecich w utworzonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiada wyłącznie dostawca strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Autor dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów, wykorzystywać stworzone przez siebie grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty lub korzystać z nielicencjonowanych grafik, dokumentów dźwiękowych, wideo sekwencje i teksty. Wszystkie marki i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiedniego zarejestrowanego właściciela. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie podlegają prawu osób trzecich wyłącznie na podstawie samego wzmianki! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora należą wyłącznie do autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. Ważność niniejszego zastrzeżenia
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której dokonano odniesienia do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, nie odpowiadają już lub nie w pełni odpowiadają obowiązującej sytuacji prawnej, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone.

Prasa, dziennikarze:

W celu uzyskania informacji prasowych prosimy o kontakt z panią Nicole Mayer, e-mail: nm@timetravel-vienna.at

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z Art. 14 ust. 1 ODR-VO:

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Information on data protection
We use technologies such as cookies, LocalStorage, etc. to customize your browsing experience, to personalize content and ads, to provide social media features, and to analyze traffic to our website. We also share information about how our site is used with our social media, advertising and analytics partners. Our partners may combine this information with other data that you have provided to them or that you have collected as part of using the Services (incl. US providers). You can find more information about the use of your data in our data protection declaration.

data protection
This website uses cookies so that we can offer you the best possible user experience. You can find more information about the use of your data in our data protection declaration.

Strictly Necessary Cookies
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.

Marketing & Statistics
This website uses Google Analytics to collect anonymous information such as the number of visitors to the site and the most popular pages. Leave this cookie enabled helps us to improve our website.

Google Tag Manager
This is a tag management system. Using the Google Tag Manager, tags can be integrated centrally via a user interface. Tags are small pieces of code that represent activitiescan track. Script codes from other tools are integrated via the Google Tag Manager. The Tag Manager makes it possible to control when a specific tag is triggered.